Thủ tướng phê duyệt hàng loạt dự án tại tỉnh Hưng Yên

Thứ năm, 08/08/2013, 10:22 AM
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo về chủ trương đầu tư xây dựng các dự án kết cấu hạ tầng tỉnh Hưng yên theo hình thức hợp đồng xây dựng - Chuyển giao.

Cụ thể, xét đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên; ý kiến của các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 3 tháng 7 năm 2013 về việc chủ trương đầu tư xây dựng các dự án kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT); Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng các dự án kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên theo hình thức Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện các bước tiếp theo, theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với dự án Khu đô thị sinh thái trên địa bàn huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên - Dự án đối ứng cho các dự án kết cấu hạ tầng, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa khi triển khai thực hiện Dự án theo đúng quy định tại Nghị định số 42/2012/NĐ-CP và chỉ đạo Chủ đầu tư lập Dự án, trình Bộ Xây dựng thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, bổ sung Khu Liên hợp thể dục thể thao tỉnh Hưng Yên (đầu tư theo hình thức BT) vào Quy hoạch hệ thống cơ sở vật chất - kỹ thuật thể dục thể thao quốc gia đến năm 2015, định hướng đến năm 2020, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.
 
Trong quá trình triển khai thực hiện các dự án nêu trên, Thủ tướng yêu câu Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên chỉ đạo làm tốt việc công bố công khai quy hoạch, nội dung dự án, các chế độ, chính sách về bồi thường, hỗ trợ tái định cư để tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đồng thời thống nhất với Chủ đầu tư về tiến độ thu hồi đất nông nghiệp phù hợp với tiến độ dự án.

 

Theo ndhmoney
 
TAGS:
 

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email*
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha

TÌM KIẾM BẤT ĐỘNG SẢN

Tư vấn Phong thủy

Tư vấn pháp luật

Chuyên mục hữu ích