Bản đồ quy hoạch không gian Hà Nội năm 2030 - 2050
Theo Quy hoạch chung thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn 2050, Hà Nội phát triển theo mô hình chùm đô thị, xây mới trục Hồ Tây - Ba Vì, 8 cầu và hầm qua sông Hồng... Trụ sở các cơ quan đầu não trung ương đặt tại Ba Đình.
Bản đồ quy hoạch không gian Hà Nội năm 2030 - 2050

Bản đồ quy hoạch không gian Hà Nội năm 2030 - 2050

Theo Quy hoạch chung thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn 2050, Hà Nội phát triển theo mô hình chùm đô thị, xây mới trục Hồ Tây - Ba Vì, 8 cầu và hầm qua sông Hồng... Trụ sở các cơ quan đầu não trung ương đặt tại Ba Đình.

TÌM KIẾM BẤT ĐỘNG SẢN

Tin nhiều người đọc

Chuyên mục hữu ích